Simbelmyne

67 tekstów – auto­rem jest Sim­belmy­ne.

Boję się jut­ra, w którym nie byłoby muzyki. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 września 2013, 22:29

Często człowiek czu­je się naj­bar­dziej sa­mot­ny stając pośród tłumu. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 13 maja 2013, 00:15

By­wa, że zgu­bioną cząstkę siebie, od­najdu­jemy w in­nej osobie. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 4 maja 2013, 22:09

Człowiek nig­dy nie jest bar­dziej bez­bron­ny, niż w mo­men­cie, w którym wy­powiada pier­wszy raz: "kocham cię". 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 26 grudnia 2012, 12:22

W miłości wiek nie ma znacze­nia - każdy przy niej głupieje. 

aforyzm dnia z 15 marca 2013 roku
zebrał 43 fiszki • 21 listopada 2012, 20:03

Dwie żądze we mnie nie współgrają - jedną jes­teś Ty, a drugą rozsądek. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2012, 14:08

Miłość nie jest ce­lem sa­mym w sobie,
Jest jed­nak cel­nym strzel­cem - zaw­sze tra­fia tam, gdzie chce i kiedy chce. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 października 2010, 23:04

Gdy ktoś ci mówi: "Dorośnij w końcu!", to nie słuchaj! - Jest większym dziec­kiem niż ty. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 września 2010, 13:04

Wiel­kie tra­gedie mie­szczą się w małych sekundach. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 12 lipca 2010, 14:47

Bądź sobą, a nie tyl­ko bywaj. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 5 lipca 2010, 21:49

Simbelmyne

Jestem niepoprawnym romantykiem... http://lithien-tinuviel.blogspot.com/

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Simbelmyne

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność